David Gyleborg

David Gyleborg gick Fotoskolan Stockholm 1977-1979 och parallelt arbetade som kopist på Kamerabild. Med pressleg i hand började han fotografera konserter i Stockholm. Bilderna han visar nu är tagna mellan 1978 och 1989.

Dessa  porträtt av den svenske fotografen David Gyleborg ger oss en inblick i själen hos musiker vars musikaliska genialitet har lämnat ett bestående avtryck i vårt kollektiva minne.

Bilderna som visas i utställningen påminner oss också om den djupa kopplingen mellan fotografi och musik. Båda medierna samverkar för att förmedla känslor, fånga kärnan i den mänskliga erfarenheten och bevara arvet från extraordinära individer.